​Målningen kommer att ställas ut igen i höst

på Restaurang KB, Smålandsgatan 7 i Stockholm


du kan hitta ett urval av målningar på min Facebooksida
Maria Montner – bilder