​Målningen ovan och 12 andra ställs nu ut på

Restaurang KB, Smålandsgatan 7 i Stockholm


du kan hitta ett urval av målningar på min Facebooksida
Maria Montner – bilder